FAQ

Wat zijn speed pedelecs?

Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets. De fiets heeft een elektrische hulpmotor die enkel werkt als je ook zelf trapt. Zodra je stopt met trappen of remt, stopt de motor ook. De motor assisteert tot een snelheid van 45 km/u halen.
Om met een speed pedelec te rijden, moet je minstens 16 jaar oud zijn, over een rijbewijs AM, A of B beschikken en een helm dragen. Het voorlopig rijbewijs geldt niet. Het voertuig moet ingeschreven zijn en over een nummerplaat beschikken. Voor een speed pedelec dient geen aparte motorvoertuigverzekering afgesloten te worden.  en verzekerd zijn (indien de motor autonoom kan rijden).

Kan ik van de fietsvergoeding genieten als ik een speed pedelec gebruik voor mijn woon-werkverplaatsingen?

Ja, de fietsvergoeding kan ook worden toegekend voor woon-werkverkeer met een speed pedelec. De fietsvergoeding is een gunst. De werkgever kan zelf beslissen ze al dan niet toe te kennen en beslist ook zelf over het bedrag. De vergoeding is vrijgesteld van belasting tot 0,23 euro per afgelegde km. Bovendien mag de werkgever het bedrag van de fietsvergoeding als 100% fiscaal aftrekbare bedrijfskost. Alle verdere details over de fietsvergoeding staan hier.

Zijn er nog andere financiële of fiscale voordelen voor het gebruik van speed pedelecs in het  woon-werkverkeer?

Ja, er zijn bijkomende voordelen voor elektrische fietsen. Een werkgever mag een elektrische bedrijfsfiets aan zijn werkgever schenken. Op voorwaarde dat deze wordt gebruikt voor woon-werkverplaatsingen is die elektrische bedrijfsfiets voor de werknemer fiscaal vrijgesteld.
Voor de werkgever zijn de kosten die worden gemaakt voor het verwerven, onderhouden en herstellen van de bedrijfsfietsen voor 120% aftrekbaar. Ook kosten voor fietsenstallingen, kleedruimtes en douches voor fietsers zijn voor 120% fiscaal aftrekbaar. Alle bijkomende informatie staat hier.

Moet ik een speciale helm dragen om op een speed pedelec te mogen rijden?

 

Wat zijn Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs)?

Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) zijn alle voertuigen met 1, 2, 3 of 4 wielen die worden aangedreven door een elektrische motor of door een combinatie van een elektrische motor met menselijke kracht. LEVs omvatten monowielen, elektrische hoverboards, skateboards, elektrische steps, zelf-balancerende voertuigen, elektrische fietsen, bromfietsen, motorfietsen, quadrimobielen, etc.
In technische termen zijn LEVs alle voertuigen in de L-categorie en de voertuigen die uit die categorie zijn uitgesloten. Een overzicht van de verschillende Europese voertuigcategorieën staat hier.