365SNEL: Vlaams Departement Omgeving test speed pedelecs

In het kader van 365SNEL stappen vandaag 11 medewerkers van het Vlaams Departement Omgeving op een speed pedelec. Ze zullen met deze snelle, elektrische fietsen de komende drie weken elke dag pendelen tussen hun woonplaats en hun werkplek in het Ferrarisgebouw in Brussel. Dit is een vrij unieke gebeurtenis omdat, met de test, het departement rechtstreeks participeert in 365SNEL, met een speed pedelec snel heen en weer in het verkeer. Dit Clean Power for Transport (CPT) project wordt door het Departement Omgeving ook gesubsidieerd.

Het project past in het CPT-actieplan van de Vlaamse Regering waarmee de omslag naar meer milieuvriendelijke voertuigen wordt beoogd. In het kader daarvan worden o.m. laadpalen voor elektrische voertuigen uitgerold en wordt de aankoop van die voertuigen financieel gestimuleerd. En er worden ook concrete projecten zoals 365SNEL gefinancierd. In andere EU-lidstaten wordt daarbij vrijwel alleen aandacht besteed aan elektrische auto’s. Het departement Omgeving heeft echter van in het begin ook Lichte Elektrische Voertuigen (LEVs) in zijn programma opgenomen.

Speed pedelec potentieel

Vorig jaar resulteerde dat in een zeer uitgebreide studie naar het potentieel van LEVs, uitgevoerd door AVERE Belgium, KU Leuven en VUB. In het verlengde van de studie werd bovendien een website gelanceerd waar het grote publiek de meest uitgebreide informatie over lichte, elektrische voertuigen kan opzoeken: https://iiw.kuleuven.be/apps/lev/. De studie gaf duidelijk aan dat  speed pedelecs op een aanzienlijk potentieel kunnen bogen voor woon-werkverkeer. Een speed pedelec is een fiets met een elektrische hulpmotor die ondersteunt tot 45 km/u. Het is een comfortabel, klokvast en duurzaam vervoermiddel; uitstekend geschikt voor mensen die vinden dat ze te ver van hun werk wonen om een conventionele fiets of een klassieke, elektrische fiets te gebruiken.

In België zijn er inmiddels al verschillende, belangrijke maatregelen genomen om het gebruik van speed pedelecs aan te moedigen. In de wegcode zijn enkele essentiële aanpassingen doorgevoerd om letterlijk ruimte op de weg te creëren voor de speed pedelec. Daar waar in heel wat landen het nog verplicht is om met een bromfietshelm te rijden, volstaat het bij ons om een fietshelm op te zetten. Bovendien werd vorig jaar de fietsvergoeding van € 0,23 per kilometer ook toegankelijk gemaakt voor speed pedelec gebruikers.

Testen positief

Om de speed pedelec voor woon-werkverkeer aan te moedigen, besliste het Departement Omgeving om dit jaar het project 365SNEL te steunen. Met 365SNEL worden bedrijven en hun werknemers bevraagd over hun perceptie van de speed pedelec. Vervolgens worden per provincie twee à drie bedrijven of instellingen uitgekozen, waar onder geïnteresseerde werknemers een tiental testrijders worden geselecteerd. Van deze groep wordt verwacht dat zij drie weken na elkaar met de speed pedelec naar en van het werk rijden. Deze continuïteit is belangrijk om hun ervaringen met de snelle fiets in de meest uiteenlopende weersomstandigheden te kunnen in kaart brengen.

In de voorbije maanden heeft een tiental personeelsleden van het UZ Brussel en evenveel werknemers van Focus Advertising in Heule de eerste testen uitgevoerd. In beide gevallen vonden bijna alle testrijders het pendelen met de speed pedelec een positieve ervaring. Eén testpersoon woonde te dicht bij het werk om de speed pedelec optimaal te kunnen benutten. De testrijders apprecieerden vooral het ontspannen gevoel dat ze bij het gebruik van de speed pedelec ervaren. ’s Morgens kwamen ze fris en ontspannen op het werk aan en aan het einde van hun werkdag konden ze dankzij het fietsen hun hoofd leegmaken. Een ander belangrijk pluspunt was het feit dat de lange testperiode hen de kans gaf om de speed pedelec grondig te leren kennen. Wie de aanschaf van een snelle, elektrische fiets overweegt, moet het doorgaans stellen met een kort testritje.

Onderzoekswerk

De testrijders krijgen niet alleen een speed pedelec gratis ter beschikking maar ook alle benodigde attributen om comfortabel te pendelen: helm, regenkleding, fietstassen, … De speed pedelecs  worden afgeleverd met gelijkvormigheidsattest, nummerplaat en verzekering. Een aantal fietsen wordt ter beschikking gesteld door projectpartner en fietsleasingbedrijf O2O, andere zijn in bruikleen gegeven door Klever, Moustache, Oxford, Riese & Müller, Stromer en Qwic.

In 365SNEL wordt ook aan onderzoekswerk gedaan. VUB en KU Leuven onderzoeken niet alleen de perceptie en ervaringen van bedrijven en werknemers maar nemen ook de voertuigen zelf, de gebruiksvoorwaarden en de infrastructuur onder de loep. 365SNEL moet resulteren in een reeks aanbevelingen om de speed pedelec en zijn gebruik te optimaliseren.

365SNEL is nog op zoek naar bedrijven die geïnteresseerd zijn om deel te nemen en dat in alle provincies behalve Antwerpen. Geïnteresseerden kunnen contact nemen met projectmedewerker Nikolaas Van den Steen, email nikolaas.vandensteen@kuleuven.be, tel. +32 498 29 08 67.

UZ Brussel trapt speed pedelec project 365SNEL af

“Met de speed pedelec, snel heen en weer door het verkeer.” Onder dat motto trapten op vrijdag 28 september, 11 medewerkers van UZ Brussel het Vlaamse mobiliteitsproject af. De bedoeling van 365SNEL is om het potentieel van de speed pedelec voor woon-werkverkeer te onderzoeken en te optimaliseren. Daartoe krijgt in het komende jaar een honderdtal testrijders de kans om gedurende drie weken gratis een speed pedelec uit te proberen.

Een speed pedelec is een fiets met een elektrische hulpmotor die ondersteunt tot 45 km/u. Bij een conventionele, elektrische fiets helpt de motor mee tot 25 km/u. De zogenaamde snelle, elektrische fietsen of speed pedelecs bieden een belangrijk potentieel om de mobiliteit in Vlaanderen te verduurzamen. Uit voorafgaandelijk onderzoek van de KU Leuven blijkt dat speed pedelec gebruikers dagelijks gemiddeld net onder de 30 km pendelen. Dit komt zeer dicht in de buurt van de gemiddelde afstand van 30,3 km die de naar Brussel pendelende Vlaming dagelijks aflegt.

Verder, stipter en goedkoper

De speed pedelec wordt dus vooral ingezet voor afstanden die te groot worden geacht voor de 25 km/u elektrische fiets. Bovendien laat de speed pedelec toe om files te vermijden en biedt hij een klokvast en goedkoop traject. Niettemin staan er nog een aantal hindernissen en vooroordelen in de weg van deze duurzame mobiliteitsoplossing.

Met 365SNEL willen AVERE Belgium, Technologiecampus Gent van de KU Leuven, O2O en de onderzoeksgroep MOBI van de VUB, in opdracht van de Vlaamse overheid deze hindernissen en vooroordelen onderzoeken om gepaste oplossingen te kunnen formuleren. Het Vlaamse Departement Omgeving steunt in de uitvoering van het Europese Clean Power for Transport programma diverse projecten voor milieuvriendelijke voertuigen. 365SNEL is één van die projecten dat binnen twee jaar moet resulteren in een verbetering van zowel het voertuig zelf, als van zijn gebruiksvoorwaarden en -omstandigheden. Die verbeteringen kunnen meer pendelaars ertoe aanzetten om voor dit alternatief op de weg te kiezen.

In het komende jaar zullen bedrijven en hun werknemers worden bevraagd over hun perceptie van de speed pedelec. Vervolgens zullen per provincie twee à drie bedrijven worden geselecteerd, waar onder geïnteresseerde werknemers een tiental testrijders zullen worden aangeduid. Van deze groep wordt verwacht dat zij drie weken na elkaar met de speed pedelec naar en van het werk rijden. Deze continuïteit is belangrijk om hun ervaringen met de snelle fiets in de meest uiteenlopende weersomstandigheden te kunnen in kaart brengen.

Startsein verdere verduurzaming mobiliteit

Op vrijdag 28 september gaf het UZ Brussel aan 11 medewerkers het startsein voor de eerste test. Nico Van Elzen, Milieu- en Mobiliteitscoördinator, legt uit waarom het ziekenhuis aan 365SNEL deelneemt: “Net als voor vele andere organisaties is ook voor het UZ Brussel de bereikbaarheid van strategisch belang. Als er zich verplaatsingsalternatieven aanbieden, dan onderzoeken we die om te bekijken hoe onze medewerkers hun woon-werkverkeer kunnen verbeteren en die ‘modal shift’ mee kunnen inzetten. Want dit komt de bereikbaarheid van ons ziekenhuis ten goede, zowel voor medewerkers, als voor patiënten en bezoekers.

Volgens Van Elzen komt bijna één derde van het personeel van het UZ Brussel nu al op een duurzame manier naar het werk. Een groot deel daarvan koos de voorbije jaren al voor de fiets en met het succes van de elektrische fiets blijft het fietsaandeel verder toenemen. Maar er is nog groeipotentieel stelt Van Elzen: “De woon-werkafstand is voor veel medewerkers boven de 20 km en dan duurt het ook met een gewone elektrische fiets net iets te lang. De speed pedelec kan hiervoor een oplossing zijn, vandaar dat het UZ Brussel als testbedrijf deelneemt. Maar liefst 105 collega’s stelden zich kandidaat. Als de speed pedelecs aanslaan bij de testpersonen, kunnen we overwegen om een groepsaankoop te organiseren. Tegelijkertijd onderzoeken we ook het concept van fietsleasing. Met een aanzienlijke uitbreiding van onze fietsenstallingen (overdekt, met badgecontrole én camerabewaking) hebben we alvast geanticipeerd op de verdere stijging van het aantal fietsers.

Vervolg

365SNEL is een vervolg op het onderzoek dat AVERE Belgium, KU Leuven en VUB vorig jaar in opdracht van de Vlaamse Overheid hebben gevoerd naar het potentieel van lichte, elektrische voertuigen. Dat resulteerde in een zeer lijvig rapport en in een website waar het grote publiek de meest uitgebreide informatie over lichte, elektrische voertuigen kan opzoeken: www.lichtelektrischevoertuigen.be. Voor het 365SNEL project staan een aparte website, 365snel.net, Facebook gebruikersgroep,  365SNEL en Twitter-account, @365SNEL , online.

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om aan 365SNEL deel te nemen, kunnen contact nemen met projectmedewerker Nikolaas Van den Steen, email nikolaas.vandensteen@kuleuven.be, tel. +32 498 29 08 67.

365SNEL is gestart!

In het 365SNEL-project wordt, gedurende één jaar een fietsvloot van +/- 10 speed pedelecs* volledig gratis ter beschikking gesteld van werknemers van verschillende bedrijven in Vlaanderen.

De werknemers die aan het project willen deelnemen, krijgen 3 weken lang de kans om dagelijks gratis naar en van het werk te rijden met een speed pedelec.

In ruil wordt van de deelnemers een actieve participatie verwacht. Zij worden verzocht om gedurende die 3 weken elke dag met de speed pedelec naar en van het werk te rijden. Zij dienen hun ritten te registreren door middel van de bijgeleverde smartphone.

Voor, tijdens en na de proefperiode, zullen zij worden bevraagd door de medewerkers van het 365SNEL-Project. Deze bevraging is bedoeld om een beeld te krijgen van hun ervaringen en zo een beter inzicht te verwerven in het groeipotentieel van de speed pedelec als alledaags vervoermiddel voor woon-werkverplaatsingen.

Deelnemers krijgen niet alleen gratis een speed pedelec ter beschikking maar ook alle nodige accessoires om de fiets op een reglementaire en comfortabele manier te gebruiken: helm, slot, fietstassen, regenkleding, …

De eerste tien testpendelaars worden momenteel gerekruteerd onder het personeel van het UZ Jette. Zij zullen het project aftrappen op 28 september.

Heeft uw bedrijf interesse in deelneming aan deze test, gelieve dan contact te nemen met:
projektmedewerker Nikolaas Van den Steen,
nikolaas.vandensteen@kuleuven.be, tel. +32 498 29 08 67.
————————————————————————————————————-

* Een speed pedelec is een snelle elektrische fiets. Door zelf te trappen, kan men dankzij de elektrische hulpmotor, snelheden tot 45 km/u halen. Om met een speed pedelec te rijden, moet je minstens 16 jaar oud zijn, over een rijbewijs AM beschikken en een helm dragen. Het rijbewijs AM valt onder rijbewijs A of B. Het voorlopig rijbewijs geldt niet. Het voertuig moet ingeschreven zijn, over een nummerplaat beschikken en verzekerd zijn (indien de motor autonoom kan rijden).